Поточна діяльність | Протоколи засідань ради школи | Протокол № 7 від 31 серпня 2017 року
Протокол № 7 від 31 серпня 2017 року

Протокол № 7

засідання педагогічної ради Богданівської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів Дворічанської районної ради Харківської області

від 31 серпня 2017 року

Голова – Бердник Н.Г.

Секретар – Сєвєріна В.Л.

Присутні - 15 осіб ( додаток 1 ).

 

Порядок денний:

 

1.Про вивчення законодавчих документів щодо розвитку освіти в Україні.

2.Про аналіз стану навчально – виховної роботи школи у 2016/2017 навчальному році та завдання на новий 2017/2018 навчальний рік.

3.Про нормативно – правове забезпечення навчально - виховного процесу у 2017/2018 навчальному році.

4.Про організований початок навчального року:

 • погодження річного плану роботи школи на 2017/2018 навчальний рік;

 • затвердження режиму роботи школи;

 • система роботи школи з охорони праці, охорони безпеки життєдіяльності;

 • дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

1.СЛУХАЛИ: заступника директора з НВР Кисельову С.Ф., яка зазначила що з 1 вересня 2012 року впроваджується новий Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений у квітні 2011 року. Державний стандарт базової й старшої шкільної освіти, затверджено у листопаді 2011 року. Відтоді розпочалася робота над створенням нових навчальних програм для учнів 5 – 9 класів. Предметні (галузеві) компетентності стосуються змісту конкретної освітньої галузі чи предмета, і для їх опису використовуються такі ключові поняття: “знає і розуміє”, “уміє і застосовує”, “виявляє ставлення і оцінює” тощо. Новий Державний стандарт включає такі освітні галузі, як “Мови і літератури”, “Суспільствознавство”, “Мистецтво”, “Математика”, “Природознавство”, “Технології”, “Здоров’я і фізична культура”, зміст яких послідовно взаємозв’язаний із змістом відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти. До планів роботи школи внесено заходи щодо якісного впровадження Державного стандарту освіти. На засіданнях шкільних предметних МО обговорені питання вивчення навчальних дисциплін у контексті відповідних освітніх галузей Державного стандарту освіти України в початковій та базовій школі.

Протягом всього періоду впровадження Державних стандартів педагоги працювали у шкільних методичних об’єднаннях над створенням методичного забезпечення для вивчення предметів у початковій школі та 5-9-х класах.

УХВАЛИЛИ

1.Забезпечити подальшу реалізацію нормативних вимог нових Державного стандартів загальної освіти щодо реалізації компетентнісного, орієнтованого підходу до навчання учнів початкової та базової школи, спрямованого на особистісний розвиток, формування у школярів ключових і предметних компетентностей.

2. Продовжити моніторинг навчально-виховного процесу щодо ефективності впровадження нового Державного стандарту в початковій та основній школі з метою підвищення якості початкової та базової загальної освіти учнів за новими Державними стандартами загальної освіти.

 

Голосували: «за» - 15; «проти» - немає

 

2.СЛУХАЛИ: заступника директора школи з НВР Кисельову С.Ф., яка проаналізувала стан навчально–виховної роботи школи у 2016/2017 навчальному році та поставила завдання на новий 2017/2018 навчальний рік.

Кисельова С.Ф. зазначила що відповідно до річного плану роботи школи у 2016/2017 н. р. школа працювала над методичною проблемою: “Системний підхід у формуванні та розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників в умовах впровадження нових державних стандартів”, ”Формування національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливого ставлення до його культури.”

Відповідно до графіка курсової перепідготовки, пройшли курсову перепідготовку: Сидорова І.А., Бердник Н.Г., Кресало М.В.. План курсової перепідготовки виконується.

Для всіх вчителів були проведені консультації з планування та ведення шкільної документації.

Проведення предметних тижнів є традицією. Проходять вони за участю вчителів та учнів 5 – 11-их класів. Метою їх є: розвиток навчальних та пізнавальних можливостей учнів, уміння добувати та передавати інформацію, виховання громадянина України – носія національних цінностей та загальнолюдських надбань. Змістовними та насиченими були предметні тижні: української мови та літератури, правознавства, німецької мови, фізичної культури. В цей час традиційним є проведення тематичних лінійок, шкільних вечорів, відкритих уроків, розгадування ребусів, загадок, предметних боїв.

Робота по вивченню, розвитку і підтримці учнів з високим рівнем загальних здібностей та дітей, обдарованих в художньому, спортивному, музичному напрямках ведеться на належному рівні, але є недостатньою. Крім того, що впроваджено предмети за вибором, гуртки за інтересами та спортивні секції, позаурочна робота з дітьми по підготовці до олімпіад та предметних конкурсів, потрібно більше уваги приділити огляду науково-методичної літератури, матеріалів педагогічного друку про роботу з обдарованими дітьми. Адже кількість дітей, які навчаються на високому рівні становить лише 5%, на достатньому – 44%. В порівнянні з минулим роком ці показники зросли. Потрібно відзначити роботу вчителя математики Норової Л.І.., учень якої посів ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад з математки (Кресало О..), вчителя німецької мови Сорочук О.А., учень якої посів ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземної мови (Плішань Д..), вчителя географії Кресало М.В., учень якого посів ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії (Плішань Д.) , учителя хімії Біду Л.В. учень якої посів ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії (Верінге А.). У Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ІІІ місце посіли учень 6 класу Рак В. та учень 7класу Кресало О. (учитель Сєвєріна В.Л.) У Міжнародному конкурсі з інформатики та коп’ютерної вправності взяло участь 11 учнів. Дипломами ІІ ступеня нагороджено 4 учні, дипломами ІІІ ступеня – 7 учнів. У Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник» взяли участь 15 учнів 5-11 класів. Диплом І ступеня отримали 5 учнів, диплом ІІ ступеня – 4 учні, диплом ІІІ ступеня – 6 учні. (учитель Сєвєріна В.Л.).

Наприкінці навчального року адміністрацією школи були проведені співбесіди з кожним вчителем про результати роботи у навчальному році та планування роботи на наступний навчальний рік.

У 2016/2017 навчальному році в школі працювало 16 педагогів, у тому числі 14 основних працівників та 2 сумісника.12 працівники мають вищу освіту.

Педагогічні працівники мають:

1.Кваліфікаційні категорії:

 • «спеціаліст вищої категорії» — 1 особа;

 • «спеціаліст першої категорії» — 7 осіб;

 • «спеціаліст другої категорії» — 2 особи;

 • «спеціаліст» — 6 осіб

2.Педагогічні звання:

 • «старший учитель» —2 особи

Аналізуючи виконання навчальних програм у 2016/2017 навчальному році Кисельова С.Ф. відмітила що, з метою перевірки виконання навчальних програм з базових предметів за 2016/2017 н.р. адміністрацією школи були проведені співбесіди з учителями, перевірені класні журнали, проведено перевірку кількості уроків розвитку зв'язного мовлення, позакласного читання, виконання лабораторних, контрольних і тематичних робіт.

Школа повністю укомплектована педагогічними кадрами.

Календарні плани були складені з урахуванням забезпечення базового рівня освіти, вікових особливостей учнів. Дотримано норми і строки проведення тематичних, контрольних та лабораторно-практичних робіт, уроків розвитку зв'язного мовлення, позакласного читання.

Уроки позакласного читання та РЗМ проведені відповідно до вимог програми..

Перевірка календарно-тематичних планів та записів на сторінках предметів у класних журналах здійснювалась на предмет відповідності кількості запланованих та фактично проведених уроків. Протягом року календарні плани вчителів підлягали коригуванню в зв’язку із зміною терміну і тривалості осінніх та терміну весняних канікул. Календарні плани з навчальних предметів були скориговані – навчальний матеріал ущільнено. Також ущільнення навчального матеріалу з географії (5-11 кл.), російської мови (5-9 кл), зарубіжної літератури (5 -9 кл.), історії (5-11 кл), біології (6-11 кл.) у зв’язку з курсовою перепідготовкою та участю в спецкурсах вчителів: Кисельової С.Ф., Біди Л.В., Кресало М.В., Сидоровї І.А., Бердник Н.Г.

Кожне внесення змін в календарних планах відбувається з перевіркою та узгодженням заступника директора з НВР.

В результаті перевірки встановлено, що кількість годин на вивчення навчальних предметів в порівнянні з навчальними програмами була зменшена за рахунок ущільнення навчального матеріалу в межах теми та за рахунок резервних годин, програми з навчальних предметів за 2016/2017 навчальний рік виконано в повному обсязі.

Станом на 30 травня 2017 р. в школі навчалися 78 учнів, з них всі учні атестовані.

На високому і достатньому рівні навчається 34 учнів, або 49 %, на високому рівні навчається 4 учні, або 5 %.

Отримали: свідоцтв звичайного зразка —6 учнів, що становить 100%.

Всі учні 1-8-х класів переведені до наступного класу. Відсутні учні, які отримали завдання на літо для повторної атестації.

Кількість учнів, які мають середній рівень навчальних досягнень з предметів, становить 48 %. Мають середній рівень навчальних досягнень з 1-2-х предметів 4 учні. У наступному році слід звернути увагу на учнів, які змогли б навчатися на достатньому та високому рівнях.

Протягом навчального року адміністрацією школи з метою впровадження допрофільного і профільного навчання, розподілу варіативної складової навчального плану на 2016/2017 навчальний рік було вивчено рівень навчальних досягнень з предметів, рівень підготовки учнів до ДПА та ЗНО, проведено анкетування учнів, батьків, обговорення питань профілізації на нарадах при директору.

Внаслідок проведеного аналізу слід зазначити, що учні мають інтерес як до вивчення української мови, біології, російської мови, історії, іноземної мови що було враховано при складанні навчального плану розподілу годин варіативної складової, індивідуальних занять.

Два випускника 9 класу продовжують навчання в школі, чотири учні у ПТНЗ.

 

ВИСТУПИЛИ: педагог-організатор Крецу С.В., яка проаналізувала стан виховної роботи у 2016/2017 навчальному році. Аналізуючи стан правового виховання учнів вона відмітила що особлива увага правовому виприділяється на уроках правознавства в 9-му класі, виховних годинах класними керівниками 1-11-х класів.

Спільно з органами внутрішніх справ, службою у справах дітей управління юстиції, прокуратурою, було складено комплексні заходи щодо запобігання злочинних проявів в учнівському середовищі. Відповідно до плану цих заходів проводились зустрічі з представниками правових органів: дільничним інспектором, пр. У листопаді проводився місячник правових знань «Бережи мене, мій закон», тиждень правознавства «На паралельних дорогах прав та обов’язків». В роботі використовувалися такі форми: вікторини, правові брейн-ринги, конференції «З історії українського права», бесіди, цикл лекцій «Відповідальність неповнолітніх».

Аналізуючи стан соціального захисту в школі в наявності нормативно-правові документи з питань соціального захисту дітей пільгових категорій. Створений банк даних дітей пільгових категорій в електронному та паперовому варіантах, який постійно оновлюється. Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу здійснює педагог-організатор. закладу. Інформація стосовно виконання роботи, ознайомлення з нормативними документами доводиться до педагогічних працівників на нарадах, засіданнях педради.

Всі учні пільгового контингенту відвідували гуртки на базі нашої школи. До Дня святого Миколая та Нового року діти отримали подарунки. Діти пільгових категорій безкоштовно відвідували культурно-масові заходи, які проходили в м. Харкові та смт. Дворічна.

В школі створена система роботи з учнями пільгових категорій. Здійснюється корекційно – розвивальна робота, соціально – психологічна профілактика негативних явищ.

 

УХВАЛИЛИ

 1. Продовжити роботу щодо обладнання та поповнення матеріалами, ТСО шкільного методичного кабінету.

 2. Учителям початкової школи продовжити роботу над темою « Актуальні проблеми навчання читанню молодших школярів ».

 3. Продовжити працювати над упровадженням в роботу особистісно зорієнтованого підходу та інтерактивних технологій навчання учнів.

 4. Продовжити роботу з обдарованими дітьми, постійно поповнювати банк даних .

 5. Своєчасно виявляти потребу у здійсненні курсової перепідготовки педагогічних працівників, які атестуються.

 6. Забезпечити участь школи у педагогічних майстернях, фестивалях педагогічної творчості, конкурсах:« Учитель року ».

 7. Заступникові директора з НВР взяти під особистий контроль роботу з обдарованими учнями, проведення шкільних олімпіад, участь школярів у турнірах, конкурсах.

 8. Керівникам методичних об’єднань гуманітарного та природничо – математичного напрямків спільно вирішувати проблеми планування навчального процесу з найбільш важливих( складних ) тем, організацію відкритих уроків.

 9. Систематизувати методичну літературу з кожного предмета, в тому числі й щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, в методичному кабінеті.

 10. Заступнику директора школи з НВР організувати перевірку виконання навчальних програм учителями школи два рази на рік.

 11. Заступнику директора з НВР своєчасно організовувати профільну заміну вчителів, які хворіють або проходять курси підвищення кваліфікації.

 12. На засіданнях методичних об’єднань обґрунтувати підходи щодо контролю за навчальними досягненнями учнів та критеріями оцінювання знань.

 13. Підвищити рівень індивідуальної роботи вчителів з учнями протягом навчального року.

 14. Посилити роботу вчителів із обдарованими учнями.

 15. Удосконалити роботу класних керівників по співпраці з батьками щодо підвищення рівня успішності учнів.

 16. Приділяти увагу розвиткові учнівського самоврядування.

 

Голосували: «за» - 15; «проти» - немає

 

 

3.СЛУХАЛИ: заступника директора з навчально–виховної роботи

Кисельову С.Ф., яка ознайомила всіх присутніх із нормативно – правовими документами щодо організації навчально-виховного процесу у 2017/2018 навчальному році.

Кисельова С.Ф. зазначила що організація навчально-виховного процесу у 2017/2018 навчальному році відбувається відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 № 1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».

У 2017/2018 навчальному році учні початкових класів навчатимуться
за навчальними програмами, затвердженими наказами Міністерства освіти
і науки України від 05.08.2016 2016 № 948 «Про затвердження змін до
навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних
закладів» (у якому затверджено зміни до таких програм: «Українська
мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у
світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для
загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче
мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи
здоров’я») та від 12.09.2011 № 1050 «Про навчальні програми для 1-4
класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Типові навчальні плани початкової школи складені на виконання
Закону України "Про загальну середню освіту" та затверджені наказом
Міністерства освіти і науки України від 10.06.2011 № 572 «Про Типові
навчальні плани початкової школи» (зі змінами).
Домашні завдання
Обсяг домашніх завдань визначається згідно з Державними
санітарними правилами і нормами влаштування, утримання
загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного
процесу (ДСанПІН 5.5.2.008-01).
У 1-му класі домашні завдання не задаються.
У 2-4 класах обсяг домашніх завдань з усіх предметів має бути таким,
щоб витрати часу на їх виконання не перевищували: у 2-му класі – 45
хвилин; у 3-му класі – 1 години 10 хвилин; 4-му класі – 1 години 30
хвилин.
Недопустимим є перевантаження учнів завданнями, які містяться у
додаткових посібниках, зошитах з друкованою основою: зафарбовування
малюнків, складання схем, таблиць, виконання додаткових завдань і вправ,
написання домашніх творів тощо.
Домашні завдання не задаються учням на вихідні, святкові та
канікулярні дні.
Оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється вербально:
у 1 класі з усіх предметів інваріантної складової.
За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися
словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів 2 класу;
у 2-4 класах з предметів інваріантної складової: «Інформатика»,
«Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу
«Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та
«Трудове навчання»;
у 1-4 класах з усіх предметів варіативної складової.
Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною
шкалою: з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і
літератури (мовний і літературний компоненти)», «Математика»,
«Природознавство». При цьому оцінки з
навчальних предметів за семестри, рік, результати державної
підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв
оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців).
Наголошуємо, що відповідно до Галузевої угоди між Міністерством
освіти і науки та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на
2016-2020 роки, зареєстрованої в Міністерстві соціальної політики України
від 15 грудня 2016 р. № 31, рекомендовано передавати уроки з окремих
предметів у початкових класах, в т. ч. уроки іноземної мови, фізичної
культури, образотворчого мистецтва, музики, інформатики лише
спеціалістам за наявності об'єктивних причин та обов'язкової письмової
згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці
відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення
заробітної плати працівників освіти.

У 2017 році 5-9 класи навчаються за оновленими навчальними програми відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392, з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 № 462. У змісті навчальних програм основної школи послідовно впроваджено компетентнісний підхід, який відповідає стратегічному напрямку розвитку освіти в контексті положень «Нової української школи» (2016) У пояснювальних записках розкривається загальна мета шкільної освіти, стисло розкрито сутність компетентнісного підходу і роль кожного предмету у формуванні ключових компетентностей, з’ясовано особливості запровадження наскрізних змістовних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність», які відображають провідні соціально й особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються у процесі навчання й виховання; спрогнозовано портрет випускника основної школи. Запропонований «Новою українською школою» структурний компонент «Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів» укладено з урахуванням компетентнісного підходу (на основі рубрики «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів»). Команда проекту висловлює щиру вдячність усім небайдужим, хто взяв участь в обговоренні програм основної школи.

 

 

ВИСТУПИЛИ

 

1. Сидорова І.А. , яка охарактеризувала зміни до програм з предметів гуманітарного циклу (виступ додається)

2.Біда Л.В. охарактеризувала зміни до програм з циклу точних та природничих наук. (виступ додається)

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Учителям-предметникам початкової школи в своїй роботі керуватися інструктивно – методичними рекомендаціями щодо вивчення шкільних дисциплін в основній та старшій школі.

2.Учителям звернути увагу на зміни внесені до навчальних програм. Ознайомитися з методичними рекомендаціями про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»

3.Оцінювання навчальних досягнень учнів 2-го класу у І семестрі 2017/2018 навчального року здійснювати вербально, а з ІІ семестру – в балах.

 

Голосували: «за» - 15; «проти» - немає


 

4.СЛУХАЛИ:

Директора школи Бердник Н.Г., яка говорила про організований початок 2017/2018 н.р. Зокрема винесла на обговорення план роботи школи на 2017/2018 навчальний рік. Сказала, що план роботи школи являє собою результат колективної роботи шкільних методичних об’єднань та адміністрації школи, він пройшов стадію обговорення в проектному варіанті і висвітлює всі аспекти діяльності навчального закладу.

 

ВИСТУПИЛИ:

1. Заступник директора школи з НВР Кисельова С.Ф. , яка наголосила на тому, що змін в режимі роботи закладу не відбулося.

Заняття розпочинаються о 8.00 годині. Тривалість найменшої перерви становить 10 хвилин, найбільшої 30 хвилин.

Урок
Початок уроку
Закінчення уроку
Тривалість перерви
1
08.00
 
08.45
 
10
2
08.55
 
09.40
 
10
3
09.50
 
10.35
 
30
4
11.05
 
11.50
 
10
5
12.00
 
12.45
 
10
6
12.55
 
13.40
 
10
7
13.50
 
14.35
 
 

 

Тривалість перерви збільшується для учнів 1 класу на 10 хвилин, 3-4 класів на 5 хвилин, у зв'язку з тривалістю уроків у 1 класі — 35 хвилин, у 2-4 класі — 40 хвилин.

Заступник директора з НВР Кисельова С.Ф., зазначила, що вся робота в школі з охорони праці, з безпеки життєдіяльності проводилася згідно з Законом України “Про охорону праці”, „Про освіту”, „Про дорожній рух”, „Про пожежну безпеку”, „Про охорону здоровя”, “Положенням про службу охорони праці”, відповідно до “Положення про організацію роботи з охорони праці”, “Положення про навчання з безпеки життєдіяльності”, з метою збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу, запобігання всіх видів травматизму. Забезпечується своєчасна розробка і виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці.

У школі створені сприятливі умови для забезпечення життя і здоров’я учнів, для навчання та відпочинку згідно з санітарно-гігієнічними вимогами.

Своєчасно проводяться всі інструктажі з працівниками та учнями. Постійно здійснюється контроль за справним станом техніки, обладнанням кабінетів, інструменту та безпечну їх експлуатацію відповідно до нормативних документів.

Організовано навчання і перевірка знань працівників школи з питань охорони праці безпеки життєдіяльності.

Розробляються заходи щодо посилення контролю за охороною життя та здоров’я дітей: роз’яснювальні бесіди по запобіганню інфекційних захворювань, контроль за харчуванням дітей, підтримка гігієни та порядку на території школи, дотримання правил гігієни учнями.

Велика увага приділяється навчанню та контролю правил електробезпеки. Завдяки роботі, що проводилася в навчальному році, в школі не було випадків виробничого травматизму.

Встановлений контроль за режимом провітрювання приміщень школи.

Своєчасно, в повному обсязі забезпечувались умивальні миючими засобами.

2.Директор школи Бердник Н.Г., яка зазначила що, правила внутрішнього трудового розпорядку, розроблені на основі Кодексу Законів про працю України, Законів України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту” та чинних нормативних документентів, що регламентують організацію роботи у загальноосвітньому навчальному закладі. Правила спрямовані на посиленнюя заходів дисциплінарного і громадського впливу до порушників дисципліни та заохочення прагнення працівників школи до добросовісного виконання функціональних обовязків. Погоджені з профспілковим комітетом школи і враховують умови та режим роботи закладу. Всі питання, пов’язані з застосуванням правил внутрішнього розпорядку, вирішує адміністрація школи у межах своїх повноважень, а у випадку, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього трудового розпорядку, спільно чи за погодженням з профспілковим комітетом школи.

 

УХВАЛИЛИ:

1.Погодити річний план роботи школи на 2017/2018 навчальний рік.

2.Затвердитирежим роботи школи на 2017/2018 навчальний рік.

3. Сприяти збереженню життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу з метою недопущення випадків виробничого травматизму.

4. Дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку з метою забезпечення навчально-виховного процесу.

 

Голосували: «за» - 15; «проти» - немає

 

 

 

Голова Н.Г.Бердник

Секретар В.Л.Сєвєріна

Переглядів: 12896
Дата публікації: 13:37 31.08.2017
Директор школи

Бердник Наталія Григорівна

Інформація для батьків
Першокласникам!

До уваги батьків майбутніх першокласників!

З 2 травня розпочинається прийом документів для зарахування до 1 класу 2019/2020 навчального року

Пошук
Версія для слабо- зорих